bayrak

ASELSAN ONAYLI TEDARİKÇİ OLMA SÜRECİ

Başvuru Süreci

ASELSAN ile çalışmak isteyen tüm firmalar elektronik ortamdan Aday Tedarikçi başvurusu yapabilirler ve ilgili başvurular ASELSAN Tedarikçi Portalı’nda kayıt altına alınır.

ASELSAN, Tedarikçilerini 5 Ana Grupta Değerlendirmektedir:

 • ÜRETİCİ: Kendi ürününü üreten firmalar
 • SATICI: Farklı üreticilerin ürününü satan /distribütör olan firmalar
 • YAN SANAYİ: ASELSAN’ın tasarım dokümanlarına göre üretim ve/veya tasarım yapan firmalar.
 • HİZMET:Danışmanlık, tasarım, geliştirme, bakım ve onarım, denetim, montaj, taşıma,ulaşım, tanıtım amaçlı faaliyetler, temizlik vb. konularında çalışılan firmalar.
 • İNŞAAT VE ALTYAPI İŞLEMLERİ: ASELSAN’ın kendi bünyesinde ve ASELSAN’ın yapmış olduğu projeler projeler kapsamında yaptırılmak istenen her türlü alt ve üst yapı inşaat işleri kapsamında çalışılan firmalar.  Tedarikçiler niteliklerine, faaliyet alanlarına göre farklı şekillerde seçme ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulurlar. ASELSAN’la çalışmak isteyen tüm tedarikçilerin başvuruları elektronik ortam üzerinden alınır. Tedarikçilerle ilgili kayıtlar elektronik ortamda tutulur ve performansları izlenir.

  Yan Sanayi firması olarak çalışmak isteyen firmaların başvuruları ASELSAN tedarik hedef ve stratejileri doğrultusunda Firma Değerlendirme Süreci’nden geçer. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular Firma Değerlendirme Komisyonu tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilir. Uygun bulunan firmalar için Tetkik Heyeti belirlenerek firma tesislerinde tetkik gerçekleştirilir. Yapılan tetkik sonrasında, uygun bulunan firmalar “Onaylı Yan Sanayi Firması” olurlar.

  ASELSAN dokümanlarında üretici olarak yer alan firmalar ve bu firmaların yetkili temsilci, distribütör ya da bayi olarak bildirdikleri firmalar seçme/değerlendirme işlemine tabi tutulmazlar.

Aday Tedarikçi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • Aşağıdaki başvuru formu kısmından Başvuru Yap butonuna tıklayınız.
 • Gelen ekranda “Yeni Başvuru” butonuna tıklayarak 6 adımdan oluşan başvurunuzu tamamlayınız. Formda “*“ ile işaretli tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurduğunuzdan emin olunuz. Başvurunuz tamamlandıktan sonra bilgileriniz ASELSAN Tedarikçi Portalı’nda yer alacak ve gerekli görülmesi durumunda eksik bilgileriniz için sizinle temasa geçilecektir.
 • Başvuru sonunda size bir takip numarası verilecektir. Bu numarayı saklayınız.
 • Başvuru durumunuzu takip etmek için yine “Başvuru Yap” butonuna tıkladığınızda çıkan ekrandan “Başvuru Takip” seçeneğine tıklayarak, başvuru numaranızla başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.
 • Başvurunun “Yan Sanayi” kapsamında olması durumunda ise;
 • Başvurunuz bir ön değerlendirmeden geçirilerek, uygun bulunması durumunda tarafınıza ASELSAN Tedarikçi Portalı’na giriş sağlayabileceğiniz bir kullanıcı adı ve şifre iletilecektir.
 • Bu kullanıcı adı ve şifre ile makine parkuru, deneyimler, referanslar, çalışan sayısı vb. bilgi ve yetkinliklerinizi doğru ve eksiksiz olarak Tedarikçi Portalı’na girmeniz beklenecektir.
 • Başvurunuz ASELSAN Yan Sanayi Değerlendirme Süreci kapsamında değerlendirilerek uygun bulunması durumunda firmanız tetkik edilecektir.
 • Başvurunuz ASELSAN Yan Sanayi Değerlendirme Süreci kapsamında değerlendirilerek uygun bulunması durumunda firmanız tetkik edilecektir.

Başvuru FORMU

ASELSAN Tedarik Politikaları

Tedarikçi Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

ASELSAN'la çalışmak isteyen tüm firmalar, ASELSAN Tedarikçi Portalinden başvurmak suretiyle resmi başvurularını yapabilirler. Başvuru aşamasında Yan Sanayi Firmaları, Üretici Firmalar, Satıcı Firmalar, Hizmet Sağlayan Firmalar ile İnşaat ve Altyapı İşleri Firmaları şeklinde kategorilere ayrılan firmalar; kategori bazlı esaslar çerçevesinde değerlendirilirler. Tedarikçi değerlendirme çalışmaları, tedarikçilerin ASELSAN faaliyetlerindeki önemli rolü göz önünde bulundurularak titizlikle yürütülür. Bu kapsamda tedarikçilerin idari, sosyal, çevre yönetimi ve teknik yetkinliklerinin yerinde denetimler ile kontrol edilmesi ASELSAN Tedarikçi Değerlendirme işlemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

ASELSAN, yerli tedarikçilerinin Tasarım, Üretim, Kalite, Satış Sonrası Destek, Mesleki Sağlık, İdari, İletişim, Sosyal Tedarik Zinciri gibi ve bunlar ile sınırlı olmayan çeşitli alanlarda göstermekte oldukları performansı sürekli şekilde ASELSAN Tedarikçi Portalı üzerinden izlemekte ve ölçmektedir. ASELSAN, bu izleme ve ölçme işlemleri neticesinde belirlenen bulgularını, tedarikçileri ile Tedarikçi İzleme ve Risk Değerlendirme Programı kapsamında paylaşmaktadır.

ASELSAN, tedarikçilerinden ASELSAN Entegre Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını; kendi iç süreçlerini ASELSAN’ın çevre ve sosyal alanlarda aşağıda belirtilen hususlara ilişkin bakış açısına uygun şekilde kurgulamalarını ve yönetmelerini beklemektedir.

 • Kaynakların etkin kullanımı
 • Enerji, su, kağıt, vb. etkin kullanımı
 • Atıkların azaltılması
 • Kirliliğin azaltılması
 • Sera gazı emisyonu neden olan tüketimlerin takibi
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Çalışma saatleri ve fazla mesaiye ilişkin yürürlükteki mevzuatlara uyulması
 • Çocuk işçi çalıştırılmaması
 • İş kanunu ve yasal düzenlemelere uyulması

ASELSAN “Gücümüz Bir” platformu tedarikçilerinin yetkinliklerinin artırılarak yerli sanayi ekosisteminin kuvvetlendirilmesini amaçlayan interaktif bir iletişim platformudur. ASELSAN tedarikçi geliştirme program kapsamında çevre yönetimi, idari yönetim ve sosyal konulara ilişkin “Gücümüz Bir” platformu üzerinden eğitimler paylaşmakta ve en iyi uygulamalar hakkında tedarikçilerine bilgi vermektedir.

Tedarik Yöntemleri

ASELSAN'da; İhaleli Alım, İhalesiz Alım ve Doğrudan Alım yöntemleri uygulanarak tedarik faaliyetleri yürütülmektedir.

ASELSAN; tedarik faaliyetlerinde, toplam maliyet açısından uygunluğun yanında, üstün kalite ve teslimatın zamanında yapılması kriterlerini de dikkate alır. İhtiyacın özelliğine göre mümkün olan en üst seviyede rekabet ortamı yaratılmasını hedefler ve alınan teklifler bu kriterler dikkate alınarak değerlendirilir.

ASELSAN tedarikle ilgili tüm faaliyetlerinde, ASELSAN Etik İlkeleri 'ne uygun hareket eder ve ASELSAN'la çalışmak isteyen tedarikçilerinin de bu ilkelere uygun hareket etmesini bekler ve destekler.

ASELSAN, Kamu İhale Kanununa (KİK) tabi değildir.

Aksi belirtilmedikçe ASELSAN siparişleri, Sipariş Emri Genel Hüküm ve Şartlarına bağlı olarak yürütülür.

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz

ASELSAN; mevcut vizyon ve hedeflerine ulaşmasına destek olacak, her alanda üst düzey işbirliği sağlayacak, yüksek kalite standartlarına ve sürekli gelişime odaklı, faaliyet alanında uzmanlık sahibi, yenilikçi çözümler ve teknolojiler geliştiren, bağımsız ve güçlü finansal yapıya sahip, insan-toplum ve çevreye saygılı, güvenilir tedarikçilerle uzun vadeli çalışma arzusundadır.

Tedarikçilerimizden temel beklentilerimiz;

 • ASELSAN iş etiği ilke ve kurallarına koşulsuz uyum.
 • Tüm yasal şartlara uyumluluk.
 • Bilgi güvenliği ve gizlilik şartlarına uyum
 • Müşteri odaklı etkin bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olma.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemlerine sahip olma.
 • Yenilikçi, proaktif, dinamik ve kendi alanında uzmanlık sahibi olma

ASELSAN iş etiği ilke ve kuralları tedarikçilerimizle yapılan tüm sözleşmelerde belirtilmekte olup, bu kapsamda tedarikçilerimize eğitimler sağlanmakta, tedarikçilerin iş etiği ve kurallarına uyumlulukları denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve gerçekleştirilen takip tetkikleri ile yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir. ASELSAN, iş etiği ve kuralları ile yasalara aykırı veya çelişkili şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.