bayrak

Çevre ve İklim Değişikliği Beklentileri

Çevre ve İklim Değişikliği Beklentileri

ASELSAN’la çalışmak isteyen tüm tedarikçiler; niteliklerine ve faaliyet alanlarına göre farklı şekillerde seçme ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bu seçme ve değerlendirme süreçlerine; firmaların üretim / tasarım altyapıları, idari / mali yapıları, deneyimleri vb. konulara ek olarak, çevre kapsamındaki yasal ve uluslararası şartlara uygunluk durumları da dâhildir. ASELSAN tarafından gerçekleştirilen tetkikler ile ASELSAN’la çalışmak isteyen tedarikçi firmaların çevre kapsamındaki durumları değerlendirilir. Çevre kapsamında yeterli kriterleri sağlayamadığı tespit edilen tedarikçi firmalar ile çalışma yapılmaz.


Tehlikeli maddelerin taşınması konusunda ise, ASELSAN yerleşkelerine getirilen tehlikeli maddelerin mevzuata uygun şekilde ambalajlanıyor ve taşınıyor olması için, tehlikeli madde tedarikçi firmalarına Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması (ADR) Şartnamesi tebliğ edilmektedir. Yerleşkelere getirilen tehlikeli maddelerin taşındığı araçlar ve tehlikeli madde ambalajları ADR Şartnamesi ve mevzuat gereği denetlenmektedir.

Çevre ve İklim Değişikliği Beklentileri

ASELSAN uzun yıllardan beri Sera Gazı Emisyonlarını ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Standardına uygun olarak hesaplamakta, raporlamakta ve tarafsız kurumlara doğrulatmaktadır. 2018 yılında yayınlanan ve 2021 yılında tüm tarafların geçmesi gereken ISO 14064:2018 standardı kapsamında tedarikçilerin de sera gazı emisyonlarının sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir.

İklim değişikliği sebeplerinin başında gelen Sera Gazı emisyonlarının tüm taraflar tarafından yönetilmesi ileriki yıllarda bir mecburiyet haline gelecektir. ASELSAN’la çalışmak isteyen tüm tedarikçilerin de sera gazı emisyonuna neden olan yakıt kullanımı, elektrik kullanımı, ulaşım, nakliye vb. faaliyetler kaynaklı emisyonlarını hesaplaması ileriki yıllarda bir zorunluluk haline gelebilecektir. Bu nedenle tüm tedarikçilerin bu faaliyetlere ilişkin verilerini düzenli olarak kayıt altına (fatura, e-fatura, SAP ortamındaki veriler vb.) alması gerekmektedir. Yapılacak olan tedarikçi denetimlerinde bu hususlar da gözden geçirilecek ve firmaların veri saklama kabiliyeti, bu konudaki sürdürülebilirlikleri gözden geçirilecektir. Yakın zamanda standardın 2018 versiyonuna geçmeyi planlanan ASELSAN için, tedarikçilerden temin edilen ürünler ve taşıma hizmetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının sisteme dahil edilmesi düşünülmektedir. Bu nedenle tüm tedarikçilerin veri toplama, saklama ve raporlama anlamında istenen kabiliyette olması beklenmektedir.