bayrak

3. VERİMLİLİK ve TEKNOLOJİ FUARI

3. VERİMLİLİK ve TEKNOLOJİ FUARI

KOSGEB İLE MİLLİLEŞTİRME VE KAYNAK OLUŞTURMA KONULARINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI


ASELSAN olarak yerli ve milli yetkinliklerimizi güncel ihtiyaçların karşılanması noktasında mümkün olan en üst mertebede kullanmayı amaçlıyoruz. Bu husustan hareketle; tedarikçi ekosistemimizi devamlı olarak geliştirmeyi, millileştirme çalışmalarımızın kapsamını genişletmeyi ve özellikle KOBİ niteliğindeki tedarikçilerimizin yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz hafta üçüncüsü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, KOSGEB Başkanı Hasan Basri KURT, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh YILMAZ ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep KILINÇ tarafından millileştirme ve yeni kaynak oluşturmaya yönelik iş birliği protokolü imzalanarak birçok alanda gerçekleştirilecek çalışmaların temeli atılmıştır.

Bu protokolün ASELSAN’ın ihtiyaçları doğrultusunda yetkin tedarikçilerin savunma sanayii ekosistemine kazandırılmasında önemli katkıları olacağı hedeflenmektedir. Ayrıca protokolün, özellikle millileştirme çalışmalarında yer alacak firmalara sağlanacak teşvik ve destekler açısından ciddi kazanımları olacağı değerlendirilmektedir.

Törende konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, imzalanan protokolün ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını dileyerek, “KOSGEB’in millileştirme süreçlerine vereceği desteğin sektöre önemli kazanımları olacağını değerlendiriyorum.” ifadesini kullandı. KOSGEB Başkanı KURT da Türkiye’nin savunma sanayisine katmış olduğu değerler için ASELSAN’a teşekkür ederek “Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki atılımına destek vermek için güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

SASAD, OSSA VE TSSK İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI


Tedarikçilerimizle “Yolumuz Bir, Gücümüz Bir” sloganı ile çıktığımız bu yolda yerli kaynakların tamamından istifade etmeyi, savunma alanında oluşan bilgi birikiminin yurt içinde kalmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda KOSGEB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolüne ek olarak; Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ve Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) ile de İş Birliği Protokolleri imzaladık.

İmzalanan protokoller kapsamında yeni kaynak arayışında olunan faaliyet alanlarında nitelikli firmaların bulunması (sourcing) ve başvurucu sürecine yönlendirilmesi, millileştirme broşürlerinde yer alan gereksinimleri karşılayacak firmaların belirlenmesi sağlanacaktır.

Dernek ve Kümelenmeler ile imzaladığımız iş birliği protokolünün millileştirme, yeni kaynak oluşturma ve tedarikçi geliştirme alanlarında attığımız adımları daha da sağlamlaştıracağına inancımız tamdır.

ASELSAN MİLLİLEŞTİRMEDE VİTES YÜKSELTİYOR


9 Haziran 2021 tarihinde açılışı yapılan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda düzenlenen etkinlikte; millileştirme çalışmalarımızın kapsamını ve elde ettiğimiz kazanımları Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN ve Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh YILMAZ paylaştı.

Ülkemizin gerek konumlandığı coğrafyada süregelen gelişmeler gerekse de içinde bulunduğumuz konjonktür göz önüne alındığında; güçlü, yerli ve sürekli gelişen bir savunma sanayine sahip olmamız bir zorunluluktur. Bu kapsamda ASELSAN olarak; tasarım, üretim, lojistik destek dâhil her alanda yerli ve milli imkânlardan en üst seviyede faydalanmak, tedarikçilerimizin yetkinliklerini artırmak, ülkemiz savunma sanayii ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Tüm bu süreçte de millileştirme çalışmalarının hayati bir öneme sahip, olmazsa olmaz konumda olduğunu değerlendiriyoruz. Savunma sanayinde ülkemizin tam bağımsızlığını sağlamak, güvenlik güçlerimize desteğimizi hız kesmeden devam ettirebilmek amacıyla tüm kritik bileşenleri yerli firmalarımız eliyle millileştirmeyi zorunlu olarak görüyoruz. 

Bu görev bilinciyle son 3 yılda; 400 ürünü iş ortaklarımızla birlikte millileştirmeyi başardık. Bu ürünlere 56 Milyon USD tutarında sipariş açarak, önümüzdeki 3 yıllık projeksiyona göre 145 Milyon USD’lik büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. Bu vesileyle; 3.000’in üzerindeki yerli tedarikçimizle ekosistemimizi sürekli geliştiriyor, yurt içi alım oranımızı %70’lerin üzerine taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Millileştirme çalışmalarımızı daha sistematik olarak yürütebilmek amacıyla süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor, “ASELSAN Millileştirmede Vites Yükseltiyor” diyerek tüm paydaşlarımızla millileştirme çalışmalarında elde ettiğimiz başarıları daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.

MİLLİLEŞTİRME KATALOĞU TANITILDI


ASELSAN olarak “En Büyük Hedefimiz MİLLİLEŞTİRME” parolası ile çalışıyoruz. Bu doğrultuda yurt dışından aldığımız tüm ürünleri; teknolojinin kritikliği, ihraç kısıtları, maliyet etkisi ve temin süresi gibi kriterler altında değerlendiriyoruz.

Bu analizin neticesinde öncelikli olarak millileştirilmesi gereken ürünleri belirliyor ve bu ürünler için teknik bilgi broşürlerini hazırlıyoruz. Tedarikçilerimizin ilgisine sunduğumuz broşürlerimize şu ana kadar 1.000’in üzerinde başvuru alarak 450 ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık.

Millileştirme çalışmalarımız kapsamını genişletmek, broşürlerimizi daha görünür kılarak daha çok paydaşı sürecin aktörü haline getirmek adına sektörde bir ilke imza atarak ASELSAN GÜCÜMÜZ BİR Millileştirme Kataloğunu oluşturduk.

9 Haziran 2021 tarihinde açılışı yapılan 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında kataloğumuzu tedarikçilerimiz ve basın mensupları önünde tanıtmanın gururunu yaşadık. Güçlü ve yerli savunma sanayine sahip olma yolunda millileştirme çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler