Web sitemiz İnternet Explorer 11 ve daha alt sürümlerine tam uyumlu çalışmamaktadır. Lütfen modern web tarayıcıları ile ziyaret ediniz.
Stratejik Ortaklık

Stratejik Ortaklık

Onaylı Yan Sanayi ve Alt Yüklenici firmalarımız içerisinden sürdürülebilir başarıyı yakalamış, tasarım aşamasından başlayarak işbirlikleri oluşturabileceğimiz, ASELSAN’ın ürün geliştirme, maliyet iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayabilecek tedarikçilerimizle STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI imzalanmaktadır. Anlaşma imzalanacak tedarikçilerimizin seçim ve değerlendirme işlemi ASELSAN bünyesinde oluşturulan bir Komisyon tarafından yürütülmektedir. Geçmiş dönem performansları, yapılan işlerin niteliği göz önüne alınarak aday firmalar Komisyon tarafından önerilmekte ve aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeleri yapılmaktadır. Aday önerme süreci ASELSAN bünyesinde yürütülmekte olup, tedarikçilerimizin başvurusu ile yürüyen bir süreç söz konusu değildir. Komisyon değerlendirmesi sonrasında uygun bulunan tedarikçilerle Genel Müdürlük onayıyla STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI imzalanmaktadır.

Önerilen tedarikçiler aşağıda yazılı kriterler doğrultusunda Komisyon’da değerlendirilir:

ASELSAN onaylı tedarikçileri içerisinde yer alması,
Tedarikçilerin bugüne kadar ASELSAN’a yaptığı işlerde geliştirmeye, iyileştirmeye, işbirliğine yönelik katkı sağlaması,
Tedarikçilerin uzun vadeli işbirliğine açık olması,
Performans puanları (Tedarikçilerin sevkiyat bazında ölçülen zamanında teslimat ve kalite performans puanlarıdır. Aday firmaların son 5 yıl içinde en az 2 ayrı yılda 80 puan ve üstü puan alması gereklidir),
Tedarikçi firmanın mali yapısı ( Ekonomik yeterlilik kriterlerine uygunluğunun yanı sıra SGK prim ve vergi borcu olup olmadığına bakılır),
Tedarikçilerin tesislerinde yapılan tetkik sonuçları,
Tedarikçilerle en az 5 yıllık çalışma süresinin olması,
Tedarikçinin 5 yıllık iş hacmi ve gelecekteki iş potansiyeli,
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI imzalanan tedarikçilerimiz yıllık olarak yapılan Komisyon toplantılarında performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Yapılan değerlendirme, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi konusunda önlemler alınmakta ya da anlaşmanın iptali söz konusu olabilmektedir. 5 yıl süreli olarak imzalanan anlaşmaların süresinin bitmesi halinde, Komisyon tarafından yapılan değerlendirme ile anlaşma yenilenebilmektedir.

Stratejik Ortaklarımız

Stratejik Ortaklığın Sağladığı Kazanımlar

Stratejik Ortaklarımızın, ASELSAN ile yaptıkları Stratejik İşbirliği Anlaşması sonrasında elde ettikleri kazanımlara ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştıkları bazı röportajlar aşağıda yer almaktadır.