Web sitemiz İnternet Explorer 11 ve daha alt sürümlerine tam uyumlu çalışmamaktadır. Lütfen modern web tarayıcıları ile ziyaret ediniz.
ASELSAN Onaylı Tedarikçisi Olma Süreci

ASELSAN Onaylı Tedarikçisi Olma Süreci

ASELSAN ile çalışmak isteyen tüm firmalar elektronik ortamdan Aday Tedarikçi başvurusu yapabilirler ve ilgili başvurular ASELSAN Tedarikçi Portalı’nda kayıt altına alınır. 

ASELSAN, tedarikçilerini 5 ana grupta değerlendirmektedir:

Tedarikçiler niteliklerine, faaliyet alanlarına göre farklı şekillerde seçme ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulurlar. ASELSAN’la çalışmak isteyen tüm tedarikçilerin başvuruları elektronik ortam üzerinden alınır. Tedarikçilerle ilgili kayıtlar elektronik ortamda tutulur ve performansları  izlenir. 

Yan Sanayi firması olarak çalışmak isteyen firmaların başvuruları ASELSAN tedarik hedef ve stratejileri doğrultusunda Firma Değerlendirme Süreci’nden geçer. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular Firma Değerlendirme Komisyonu tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilir. Uygun bulunan firmalar için Tetkik Heyeti belirlenerek firma tesislerinde tetkik gerçekleştirilir. Yapılan tetkik sonrasında, uygun bulunan firmalar “Onaylı Yan Sanayi Firması” olurlar.

ASELSAN dokümanlarında üretici olarak yer alan firmalar ve bu firmaların yetkili temsilci, distribütör ya da bayi olarak bildirdikleri firmalar seçme/değerlendirme işlemine tabi tutulmazlar. 

Onaylı Tedarikçi listemize buradan ulaşabilirsiniz.

Aday Tedarikçi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz

ASELSAN; mevcut vizyon ve hedeflerine ulaşmasına destek olacak, her alanda üst düzey işbirliği sağlayacak, yüksek kalite standartlarına ve sürekli gelişime odaklı, faaliyet alanında uzmanlık sahibi, yenilikçi çözümler ve teknolojiler geliştiren, bağımsız ve güçlü finansal yapıya sahip, insan-toplum ve çevreye saygılı, güvenilir tedarikçilerle uzun vadeli çalışma arzusundadır. 
Tedarikçilerimizden temel beklentilerimiz;

ASELSAN iş etiği ilke ve kuralları tedarikçilerimizle yapılan tüm sözleşmelerde belirtilmekte olup, bu kapsamda tedarikçilerimize eğitimler sağlanmakta, tedarikçilerin iş etiği ve kurallarına uyumlulukları denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve gerçekleştirilen takip tetkikleri ile yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir. ASELSAN, iş etiği ve kuralları ile yasalara aykırı veya çelişkili şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.

ASELSAN Etik İlkelerine buradan ulaşabilirsiniz. 

ASELSAN Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kuralları’na buradan ulaşabilirsiniz